Actuele Marketing Topics (2006-2007)

Je leert hoe een bedrijf zich kan positioneren en differentiëren van zijn concurrenten door een aangepaste mix te ontwikkelen van de marketinginstrumentenn zoals product, prijs, promotie en plaats om dit te bereiken. Je leert aan de hand van practische voorbeelden hoe je een product ontwikkelt, merk en verpakkingen ontwerpt en een verkoopprijs vaststelt om dit succesvol te lanceren.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
  • C02 De rol van analist.

A. Volgtijdelijkheid

Bedrijfsmanagement (PBA) / / Marketing

B. Competenties

OO:
08107080
Code:
08107080
Vakcoördinator:
Ben Haest
Semester:
2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend