Psycho-sociale wetenschappen (2006-2007)

In de cursus "sociologie van de gezondheid" maken we kennis met de sociologische taal en de belangrijkste stromingen binnen de sociologie. Deze sociologische achtergrond wordt vervolgens gebruikt voor de studie van alledaagse situaties, van de relatie deskundige-patiënt, en van de gezondheidszorg. De cursus behandelt ten slotte het fenomeen medicalisering. In het 1ste deel van de cursus psychologie maken we kennis met het waarnemen, observeren en interpreteren van gedrag. De basis van de leerpsychogie m,n. conditionering, sociaal leren en inzichtelijk leren worden toegelicht evenals motivatie en emoties. In het 2de deel van de cursus psychologie worden de psychologische aspecten rond zwangerschap, geboorte en het directe postpartum en de de hechtingspsychologie moeder-vader-kind en de faciliterende rol van de vroedvrouw hierbij grondig geanalyseerd. In het deel communicatieve vaardigheden wordt de basiscommunicatie voor de vroedvrouw in de vroedkundige zorgsituatie grondig besproken en in simulatiesituaties geoefend met simulatiepatiënten.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C02 De vroedvrouw beschikt over het vermogen om, via reflexie, haar eigen identiteit te bewaken en uit te bouwen zowel binnen haar beroepsdomein als lid van de samenleving.
  • C04 De vroedvrouw beschikt over sociale en communicatieve vaardigheden die haar in staat stellen respectvol om te gaan met individuele noden ongeacht de culturele en maatschappelijke achtergronden van de zorgvrager.
  • C12 De vroedvrouw beschikt over de competenties om zich via vakliteratuur permanent bij te scholen; daarenboven is zij zich terdege bewust van het belang van wetenschappelijk onderzoek en kan zij de impact hiervan adequaat plaatsen binnen de beroepsuitoefening.
  • C15 De vroedvrouw beschikt over de nodige sociaal-communicatieve competenties om het communiceren en samenwerken met anderen adequaat te realiseren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
09108507
Code:
09108507
Vakcoördinator:
Cécile Pottie
Semester:
2
Studiepunten:
7
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend