Wereldoriëntatie 1 (2006-2007)

Wereldoriëntatie beslaat ongeveer een vijfde van het onderwijspakket in de lagere school. We starten in het eerste jaar met de inhoudelijke en didactische uitwerking van Wereldoriëntatie.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Er is geen specifieke voorkennis voor Wereldoriëntatie vereist.

OO:
11106018
Code:
11106018
Vakcoördinator:
Inge Buntinx
Semester:
1
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend