Traject persoonlijke ontwikkeling (2006-2007)

In dit vak leer je nadenken over je opleiding en loopbaan. Je doet aan zelfsturing en ontwikkelt vaardigheden om zelf realistische keuzes te kunnen maken in het uitstippelen van een realistisch en haalbaar traject en om vooruitgang te boeken in dit traject.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De rol van informatiebeheerder.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02105110
Code:
02105110
Vakcoördinator:
Ria Spruyt
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend