Module Muzische Vorming (2006-2007)

Nadat in de eerste twee jaren de basisvaardigheden voor de expressievakken verworven zijn gaan we in het derde jaar muzisch aan de slag waarbij de verschillende disciplines in een ruimer kader geplaatst worden.

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 05. Leiding geven

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
  • C02 Opvoeder.
  • C03 Inhoudelijk expert.
  • C04 Organisator.
  • C10 Cultuurparticipant.

A. Volgtijdelijkheid

Onderwijs: lager onderwijs (PBA) / / Muzische vorming deel 2

B. Competenties

OO:
11106140
Code:
11106140
Vakcoördinator:
Kris Appeltans
Semester:
1
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
gespecialiseerd