Frans voor het bedrijfsleven (2006-2007)

Met een degelijke kennis van het Frans kom je -zeker in België- een eind verder op de arbeidsmarkt. In het eerste jaar wordt daarom je basiskennis herhaald en verder ingeoefend. Woordenschat, grammatica, communicatie en conversatie komen uitgebreid aan bod. Zo vorm je een goede basis voor de specifieke uitbreidingen die voorzien zijn in het tweede en het derde jaar van je opleiding.

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Om toegelaten te worden tot het eerste jaar, moeten kandidaat-studenten een diploma secundair onderwijs - uitgereikt door de Nederlandstalige, Franstalige of Duitstalige Gemeenschap - behaald hebben. Buitenlandse studenten moeten aan het departementshoofd de toelating vragen om deze cursus te volgen.

OO:
08107211
Code:
08107211
Vakcoördinator:
Johan Bloemen
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Frans
Opleidingsonderdeel type:
inleidend