Informatica 3 (2006-2007)

De nadruk ligt in deze programmeercursus op het objectgeoriënteerde aspect van Java. Zo werk je o.m. met klassen en objecten, maak je grafische user interfaces aan met AWT en handel je gebeurtenissen af. Natuurlijk komen hierbij ook de basiselementen (gegevenstypes, operatoren, arrays) en klassieke programmastructuren (sequentie, selectie en iteratie) terug aan bod.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

Elektronica-ICT (PBA) / / Informatica 1

B. Competenties

OO:
05101229
Code:
05101229
Vakcoördinator:
Jan Janssen
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend