Biochemische technieken (2006-2007)

Chromatografische technieken zijn belangrijk voor de scheiding, identificatie en dosering van chemische, biochemische en farmaceutische stoffen uit complexe mengsels. In deze cursus maak je kennis met de verschillende technieken, krijg je inzicht in de principes die aan de basis van de scheiding liggen en leer je hoe de apparatuur is opgebouwd. Via een hele reeks toepassingen leer je de mogelijkheden en beperkingen van de technieken kennen. De toepassingen van radionucliden in de biochemische, farmaceutische en medische sector leer je begrijpen door een grondige studie van de aard van de straling, de interactie ervan met de materie (ook de levende) en de detectie van straling. Tips voor veilig werken met radionucliden maken deel uit van de cursus.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken
  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiĆ«ren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieĆ«n

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De BLter kan doordacht wetenschappelijke informatie en kennis aanwenden om een kwalitatief hoogstaande functionaliteit te garanderen.

A. Volgtijdelijkheid

Biomedische laboratoriumtechnologie (PBA) / / Analytische chemie

B. Competenties

OO:
06002130
Code:
06002130
Vakcoördinator:
Rina Thys
Semester:
1
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
gespecialiseerd