Seminarie internationale en juridische topics (2006-2007)

Internationale topics: Zowel de belangrijkste spelers op het vlak van internationaal ondernemen (de economische context) als enkele internationale instellingen als "mondiale" problematieken komen aan bod. Als vertaler -tolk word je hiermee geconfronteerd en wordt van je verwacht dat je een mate van herkenning en vertrouwdheid hebt met de "internationale leefwereld". Juridische topics: Naar aanleiding van de oefenfirma Linguapolis wordt door de studenten het voor hen meest geschikte virtuele bedrijf administratief en juridisch opgericht.

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02104243
Code:
02104243
Vakcoördinator:
Johan Smeuninx
Semester:
1
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend