Stage (2006-2007)

Stage vormt uiteraard de meest rechtstreekse voorbereiding op het beroep. In het werkveld oefen je al je verworven vaardigheden in en steun je op al de opgedane kennis. In een stageklas zorg je dus voor de gehele integratie van alles wat je in je opleiding hebt opgestoken. In het tweede jaar van je opleiding heb je 4 stageperiodes van ongeveer allemaal een week. Het stagepakket is groter dan in het eerste jaar; het bereidt je voor op een lange, zelfstandige stage in het derde jaar.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
 • C05 Innovator-onderzoeker.

A. Volgtijdelijkheid

Onderwijs: kleuteronderwijs (PBA) / / Stage

B. Competenties

OO:
11106075
Code:
11106075
Vakcoördinator:
Marie-Josée Lembrechts
Semester:
1+2
Studiepunten:
11
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Neen
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend