Nederlands (2006-2007)

Communicatieve en sociale vaardigheden staan centraal in deze opleiding. Je moet correct en duidelijk Algemeen Nederlands spreken en schrijven. Communicatief zijn is een belangrijke vereiste. In eerste instantie krijg je inzicht in de verschillende soorten communicatie (interne en externe) en in het verloop van de bedrijfscommunicatie. Je leert ook de gepaste communicatiestrategie opstellen en uitvoeren. Daarbij houd je rekening met de doelstelling, de doelgroep en de communicatieve context. In het tweede jaar gaat de aandacht voornamelijk naar de schriftelijke communicatie. Je leert een correcte en foutloze memo opstellen en leesbare en effectieve korte mededelingen, dienstnota's en handelsbrieven schrijven. Verder leer je een goed gestructureerd en leesbaar rapport schrijven. Ook krijg je een training in presentatietechnieken.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
  • C02 Zijn/haar werk en de daartoe benodigde competenties managen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
08107035
Code:
08107035
Vakcoördinator:
Marcel Cools
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend