Muzikale vaardigheden (2006-2007)

De muzikale vaardigheden zijn een deelroute uit de Specifieke vaardigheidsroute, In de vaardigheidsroute komen specifieke vaardigheden aan bod : * Muzikale vaardigheden * Beeldende vaardigheden * Drama * Beweging * Dans

A. Algemene competenties

  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
  • C03 Inhoudelijk expert.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
11106009
Code:
11106009
Vakcoördinator:
Kathleen Rymen
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend