Domotica (2006-2007)

Wat is en hoe werkt een domotica-systeem. De topologie van een EIB domotica-systeem kennen De opbouw en werking van een telegram van een EIB domotica-systeem kennen De werking van de vlaggen toegekend aan een communicatieobject kennen De theoretische aspecten van een EIB installatie kennen Bestuderen van de verschillende EIS-types Vergelijking tussen het OSI model en het EIB protocol. Bestuderen van de verschillende EIS-types Vergelijking tussen het OSI model en het EIB protocol. De werking en opbouw van een buskoppelaar kennen Werking van de dimmerfunctie, rolluiksturing, sferen, verwarming, LCD display. Een aantal praktische componenten van een domotica installatie bestuderen. De werking van een powerline EIB installatie bestuderen Visualisatie systemen voor een EIB installatie De Gira homeservers bestuderen en leren programmeren voor een EIB installatie Praktisch al deze aspecten leren programmeren, parametreren en in gebruik nemen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektrotechnische systemen.
 • C02 Elektrotechnische systemen testen.
 • C03 Elektrotechnische systemen beproeven.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C05 De technische aspecten van een productieproces controleren.
 • C06 De technische aspecten van een productieproces afregelen.
 • C07 De technische aspecten van een productieproces configureren.
 • C08 Zelfstandig de technische aspecten van een productieproces opvolgen.
 • C09 Zelfstandig elektrotechnische systemen installeren.
 • C10 Zelfstandig elektrotechnische systemen in bedrijf stellen.
 • C11 Elektrotechnische systemen operationeel houden.
 • C12 Onderhoudsproblemen in elektrotechnische systemen opvolgen.
 • C13 Onderhoudsproblemen in elektrotechnische systemen oplossen.

A. Volgtijdelijkheid

Elektrotechniek (PBA) / / Elektronica 1

B. Competenties

De studenten dienen de basisfuncties, and ,or en not te kennen De studenten dienen de basis van netwerken te kennen, bv het osi model. De studenten dienen de basis van elektriciteit te kennen, spanning stroom, impedantie. De studenten dienen de basisschakelingen van elektriciteit te kennen, enkelvoudige schakeling, wisselschakeling.

OO:
05101300
Code:
05101300
Vakcoördinator:
Paul Boonen
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
gespecialiseerd