Basisverbredingspakket: Specifieke software (2006-2007)

In dit vak wordt dieper ingegaan op de door financiƫle instellingen en bedrijven gebruikte software ter ondersteuning van beleidsbepalende beslissingen op o.a. kredietvlak, debiteurencontrole, boekhouding.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

Bedrijfsmanagement (PBA) / / Accounting

B. Competenties

OO:
08108022
Code:
08108022
Vakcoördinator:
Geert Sondervorst
Semester:
2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend