Keuze 1 - Management (2006-2007)

Men wordt ingeleid in de moderne technieken van het bedrijfsbeleid: strategie, organisatie, omgeving, logistiek, leiding geven. Belangrijk hierbij is het vaststellen van eigen sterktes en zwaktes als bedrijfsleider.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 05. Leiding geven
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03109249
Code:
03109249
Vakcoördinator:
Dirk Vermeiren
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend