Personeelsbeleid (2006-2007)

Kennismaking met personeelsbeleid als geïntegreerd onderdeel van beleidsmanagement in een onderneming/organisatie. Kennis van personeelsbeheer verwerven waarbij specifiek aandacht besteed wordt aan personele beheers- en sturingstechnieken die voorafgaande voorwaarden vormen voor een vakkundig personeelsbeleid. Kennis van de recruteringsmarkt en sollicitatieprocedures, loonbaremas en remuneratie van beginners. Hoe werknemers motiveren en evalueren, carrièreplanning en doorstroming Hoe werknemers uitstromen Relatie werkgever/werknemer. Inspraakorganen in een bedrijf

A. Algemene competenties

  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
08107016
Code:
08107016
Vakcoördinator:
Ben Haest
Semester:
1
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend