Cases en marketingprojecten (2006-2007)

-Oefenfirma: Je werkt binnen een virtuele firma vanuit een speciaal ingerichte klas. Van daaruit organiseer je in teamverband commerciële activiteiten binnen een netwerk van nationale en internationale oefenfirma’s.Je werkt als een echte management assistant binnen een virtuele firma vanuit een speciaal ingerichte klas.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
  • C02 Zijn/haar werk en de daartoe benodigde competenties managen.
  • C03 De gepaste ICT-tools gebruiken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02104326
Code:
02104326
Vakcoördinator:
Marc Clerkx
Semester:
2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend