Economisch bedrijfsbeleid (2006-2007)

De behandelde materie is het bedrijfsbeleid in termen van voorraadbeheer, productieplanning en capaciteitsplanning. In het eerste deel van de cursus behandel je het eigenlijke voorraadbeheer. In een bedrijf of administratie moet steeds de 'ideale' hoeveelheid besteld worden. De stock onder controle houden is belangrijk naar logistiek toe en uiteraard ook financieel. Je zoekt oplossingen voor deterministische of stochastische modellen. Naast een vaste of variabele bestelhoeveelheid hou je ook nog rekening met: stockbreuk gekend of niet, productiemodelbestelmethode, hoeveelheidskortingen, dynamische modellen, ... In het tweede deel leer je hoe een productieplanning wordt geconcipieerd. In functie hiervan doe je bestellingen, zowel intern als extern, en hierbij bepaal je: wanneer moet ik bestellen, waar ligt het klantenorderontkoppelpunt, welke is de productstructuur, kan je al dan niet een orderbelofte doen, komt je bestelling tijdig binnen of niet? Zo niet, welke corrigerende acties onderneem ik ? Is de nodige productiecapaciteit wel aanwezig en hoe kan ik deze optimaal inzetten?

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie
  • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis
  • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.

A. Volgtijdelijkheid

Industriële wetenschappen (ABA) / / Wiskunde

B. Competenties

OO:
03100025
Code:
03100025
Vakcoördinator:
Luc Vanwesemael
Semester:
1
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend