Ontwerpen, excursies en seminaries (2006-2007)

Kenmerkend voor afgestudeerden industrieel ingenieur is de vertrouwdheid en de kennis van het bedrijfsgebeuren, in casu het landbouwbedrijf. Na de verkenning van de sector in het eerste ingenieursjaar wordt de student hier met zeer concrete problematiek geconfronteerd, liefst via een bezoek aan een bedrijf van de primaire sector (landbouw, akkerbouw, veeteelt) of de verwerkingssector (b.v. eieren, melk, suiker). Van actuele topics en hete hangijzers wordt dankbaar gebruik gemaakt om ze te integreren in deze bezoek- en seminariereeks.

A. Algemene competenties

 • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
 • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 05. Het vermogen tot originaliteit en creativiteit met het oog op het continu uitbreiden van de kennis en inzichten
 • 06. Kunnen samenwerken in een multidisciplinaire omgeving
 • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek
 • 02. Kunnen ontwerpen van onderzoek

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
 • C02 In staat zijn om de wijze waarop de theorievorming evolueert, te volgen en te interpreteren.
 • C04 Een onderzoekende houding aannemen, zelfstandig en resultaatgericht onderzoek kunnen uitvoeren.
 • C06 Een diagnose kunnen stellen.
 • C09 Kennis hebben van operationeel bedrijfsbeheer, beleid en strategie in een onderneming.
 • C10 Rekening houden met natuur, milieu, veiligheid en zorgsystemen.

A. Volgtijdelijkheid

Biowetenschappen (ABA) / / Biochemie

B. Competenties

OO:
03100310
Code:
03100310
Vakcoördinator:
Wim Van Malcot
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend