Biosystemen (2006-2007)

In onze maatschappij wordt er steeds meer aandacht besteed aan duurzame productie. Om duurzaam te produceren is het daarom van groot belang om het productieproces in interactie met zijn omgeving (lucht, bodem, water en natuur) te kunnen plaatsen. In het vak biosystemen vergelijken we natuurlijke biosystemen met industriële biosystemen. Uiteindelijk maken we een schematische voorstelling van een productieproces met zijn input, output en recyclagemogelijk-heden.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken
  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

Agro- en biotechnologie (PBA) / / Toegepaste natuurkunde

B. Competenties

OO:
03109103
Code:
03109103
Vakcoördinator:
Michaël Cassaert
Semester:
2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Neen
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend