Datacommunicatie (2006-2007)

Datacommunicatie is geëvolueerd van eenvoudige verbindingen tot complexe datanetwerken. In het derde jaar wordt er dieper ingegaan op verbindingen en netwerken. Je bestudeert een gerouteerd netwerk dat deel bestaat uit shared ethernet en deels geswitcht is. Op deze switchen ga je VLAN’s opstellen. Door te werken met een labopstelling met zes routers leer je een LAN-WAN-opstelling configureren, onderzoeken op storingen en onderhouden. Bovendien kunnen liefhebbers wekelijks een plaatsje in onze labo’s reserveren om meer praktijkervaring te verwerven onder begeleiding van een docent. Dit vak bereidt je voor op het internationaal erkende CCNA-attest (Cisco Certified Network Associate). Het CCNA-examen kun je afleggen aan een onafhankelijk examencentrum zoals VUE of Prometric.

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C02 Analyseren.
  • C03 Oplossingen uitwerken.
  • C04 Beheren.
  • C05 Projectmatig werken.
  • C06 Communiceren.
  • C08 Kwaliteitsvol handelen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02104061
Code:
02104061
Vakcoördinator:
Eric Pauwels
Semester:
1
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend