Sociale Vaardigheden (2006-2007)

Sociale Vaardigheden is een verzamelnaam die zeer verschillende ladingen dekt. Je leert samenwerken en communiceren als individu in relatie tot een team of een groep vanuit een dieper inzicht in de boeiende dynamiek tussen individu en groep, leeftijdsgenoten, andersdenkenden. We bevorderen een open geest die denkt zonder vooroordelen over zichzelf en de andere. Je leert inzicht krijgen op het groepsfunctioneren en de eigen rol daarin, gevoeligheid herkennen en omgaan met de spanning tussen taak, relatie en procedures; omgaan met verschillen in persoonlijkheden: grenzen bewaken en verkennen; de rol als leidinggevende binnen een groep verkennen; teamrollen en invloeden onderkennen

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken
  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
  • C02 Zijn/haar werk en de daartoe benodigde competenties managen.
  • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
08107305
Code:
08107305
Vakcoördinator:
Fred Geysels
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend