Engels uitdieping (2006-2007)

Ook in het derde jaar kan je Engels 'uitdiepen'. Vooral vaardigheden worden getraind in samenspraak met de studenten.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
11106158
Code:
11106158
Vakcoördinator:
Jen Van Loock
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Engels
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend