BTW-, douane- en accijnswetgeving (2006-2007)

Bedrijven die internationale handel drijven, worden onvermijdelijk geconfronteerd met douaneformaliteiten en regelingen die hun juridische grondslag vinden in de communautaire en nationale wetgeving, alsmede in internationale verdragen en overeenkomsten. In deze cursus verwerf je de nodige kennis inzake douane om goederen in en uit te voeren. Je leert het douanetarief gebruiken, een douanewaarde berekenen, de oorsprong van goederen bepalen, goederen voor de juiste douaneregeling aangeven en de hiervoor nodige douaneformaliteiten vervullen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
  • C02 De rol van analist.
  • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02104149
Code:
02104149
Vakcoördinator:
Willy Daens
Semester:
1
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend