Economie (2006-2007)

De economische realiteit is soms moeilijk te doorgronden. Daarom is een basisvak economie noodzakelijk. Je vertrekt vanuit de theorie, zowel micro- als macro-economisch, om geleidelijk meer inzicht te verkrijgen in de samenhang tussen de economische verschijnselen. Je leert een globale en geïntegreerde economische visie te ontwikkelen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C02 De rol van analist.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02104206
Code:
02104206
Vakcoördinator:
Gretel Torfs
Semester:
1
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend