Nieuwe materialen (2006-2007)

Naast de gekende staalsoorten zijn voor diverse constructies en producten een aantal alternatieven even goed en soms zelfs beter geschikt. We verzamelen deze onder de noemer "nieuwe materialen". In deze cursus ga je dieper in op de meest gebruikte kunststoffen, lichtmetalen en speciale staalsoorten. Van deze materialen worden eigenschappen, gedragingen, toepasbaarheid en verwerkingstechnieken besproken. Lijmen als verbindingstechniek wordt behandeld. Je maakt ook kennis met een resem oppervlaktetechnieken die staal en enkele andere materialen gaan behandelen en beschermen. Je ontdekt als het ware een nieuwe filosofie rond design en levenscyclus van een product.

A. Algemene competenties

  • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
  • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
  • 03. Beschikken over het vermogen tot oordeelsvorming in een onzekere context
  • 04. Kunnen reflecteren op het eigen denken en werken en het kunnen vertalen van die reflectie naar het ontwikkelen van meer adequate oplossingen

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 03. Kunnen toepassen van paradigma' s in het domein van de wetenschappen en het kunnen aanduiden van de grenzen van paradigma' s
  • 04. Het kunnen aanduiden van de grenzen van paradigma’s

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
  • C03 In staat zijn om in domeinen van het vakgebied een originele bijdrage aan kennis te leveren.
  • C08 Het productieproces kunnen opstarten, verbeteren en bedrijfszeker maken.

A. Volgtijdelijkheid

Industriële wetenschappen (ABA) / / Materiaalkunde

B. Competenties

OO:
03100134
Code:
03100134
Vakcoördinator:
Raymond Van Mol
Semester:
1
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend