Onderwijsbevoegdheid Economie (2006-2007)

Het tweede jaar vormt een verder uitbreiding van de kennis van de economische- en handelswetenschappen.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
10105427
Code:
10105427
Vakcoördinator:
José Vleugels
Semester:
1+2
Studiepunten:
9
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend