Economie (2006-2007)

In het eerste jaar verwerven de studenten een basiskennis over economie. De aandacht gaat naar zowel het handelen van de consumenten als de producenten. Daarnaast maken we een grondige studie over de rol van de not-for-profit in onze samenleving.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
04103003
Code:
04103003
Vakcoördinator:
Grete Deferme
Semester:
1of2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend