Koeltechniek (2006-2007)

In koeltechniek leer je de werking van een compressiekoelmachine, je leert de werking van de verschillende hoofdcomponenten zoals compressoren, condensors, verdampers en expansieventielen. Je leert hoe je fouten kunt opsporen in een koelinstallatie. Je leert hoe je een installatie moet opbouwen, opstelling van hoofdcomponenten en regelapparatuur. Je leert hoe je een koelinstallatie moet opstarten en onderhouden. In koeltechnieken leer je ook hoe je een installatie moet berekenen.

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C04 Technische dossiers samenstellen.
  • C06 De technische aspecten van een productieproces afregelen.

A. Volgtijdelijkheid

Elektromechanica (PBA) / / Thermodynamica en arbeidswerktuigen

B. Competenties

OO:
05101146
Code:
05101146
Vakcoördinator:
Paul De Schepper
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend