Engels voor het bedrijfsleven (2006-2007)

Je leert Professional 'Business English' gebruiken. Je leert vlot spreken over een onderneming, bevoegdheden van personen, producten en prijzen, grafieken,.. Je leert ook vlot telefoneren. Je leest een aantal Engelse teksten die te maken hebben met de economische actualiteit.

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
08107212
Code:
08107212
Vakcoördinator:
Marcel Cools
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Engels
Opleidingsonderdeel type:
inleidend