Bedrijfsstage tuinbouw (2006-2007)

Je zult ook een stage moeten lopen, waar je je theoretische kennis kunnen toetsen aan de praktijk. Je zult niet enkel te maken krijgen met technische problemen, maar ook met econonmische en sociale aspecten.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03109227
Code:
03109227
Vakcoördinator:
Herman Marien
Semester:
2
Studiepunten:
12
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Neen
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend