Computer ondersteund ontwerpen (2006-2007)

In het labo CAD/CAE leer je met behulp van een CAD-pakket (INVENTOR) een 3D-model op te bouwen. Vanuit dit 3D-model leid je de werktekening (2D) af. Hierop worden automatisch de maataanduiding en arceringen gegenereerd. Vervolgens breng je de ontworpen onderdelen samen in een assemblage. In deze assemblage controleer je het geheel op zijn goede werking . Bovendien kan je in een animatiefilmpje de assemblagevolgorde van het geheel vastleggen. In het tweede gedeelte van de cursus zal je een volledig project moeten uitwerken. Daarnaast besteed je aandacht aan visual programming (Visual Basic). Je legt hier vooral de nadruk op het toepassen van de verschillende mogelijkheden zoals de mogelijke iteratiemethoden, de meervoudige selectie, het gebruik van arrays, control arrays en menu control arrays, foutafhandeling. Bovendien leer je ook werken met grafische besturingselementen en methoden en maak je een eigen klasse aan. Als toemaatje serveren we je VBA in Excel waarbij je bekijkt hoe je de Visual Basic syntax kan hanteren in combinatie met gegevens uit een Excel werkblad.

A. Algemene competenties

 • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
 • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
 • 04. Kunnen reflecteren op het eigen denken en werken en het kunnen vertalen van die reflectie naar het ontwikkelen van meer adequate oplossingen
 • 05. Beschikken over het vermogen tot communiceren van het eigen onderzoek en probleemoplossingen met vakgenoten en leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 05. Het vermogen tot originaliteit en creativiteit met het oog op het continu uitbreiden van de kennis en inzichten
 • 06. Kunnen samenwerken in een multidisciplinaire omgeving
 • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek
 • 02. Kunnen ontwerpen van onderzoek

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
 • C02 In staat zijn om de wijze waarop de theorievorming evolueert, te volgen en te interpreteren.
 • C03 In staat zijn om in domeinen van het vakgebied een originele bijdrage aan kennis te leveren.
 • C04 Een onderzoekende houding aannemen, zelfstandig en resultaatgericht onderzoek kunnen uitvoeren.
 • C05 Bereid zijn om contact te zoeken met andere onderzoeksgroepen en samenwerking nastreven.
 • C06 Een diagnose kunnen stellen.
 • C07 Een technisch ontwerp kunnen maken.
 • C10 Rekening houden met natuur, milieu, veiligheid en zorgsystemen.

A. Volgtijdelijkheid

Industriƫle wetenschappen (ABA) / / Informatica

B. Competenties

OO:
03100137
Code:
03100137
Vakcoördinator:
Fons Verhaert
Semester:
1+2
Studiepunten:
7
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend