Bedrijf en economie 2 (2006-2007)

De economische realiteit is soms moeilijk te doorgronden. Daarom is het basisvak economie noodzakelijk. Je vertrekt vanuit de bedrijfseconomische realiteit. Hoe dienen verkopen en aankopen geregistreerd te worden? Deze vraag en andere heb je leren beantwoorden in het vak boekhouden. Deze kennis vormt de basis voor de volgende studies. Welke omzet dient een bedrijf minimaal te halen? Is het bedrijf financieel gezond? Wat kosten de aangeboden producten of diensten? Ook de meso- en macro economie wordt bestudeerd zodat je leert een globale en geïntegreerde economische visie te ontwikkelen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02104255
Code:
02104255
Vakcoördinator:
Hilde Thijs
Semester:
2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend