Eindwerk (2006-2007)

Als sluitstuk van de opleiding maak je een eindwerk. Het is een geschreven stuk waarin je op grond van persoonlijke lectuur of onderzoek en bij voorkeur experimentele toepassing binnen de eigen stage-activiteit, een bepaald vakaspect onderzoekt en vervolgens didactisch verwerkt. Het eindwerk kan individueel of met twee of drie worden gemaakt. In dit laatste geval moet de bijdrage van elke student duidelijk aangegeven en herkenbaar zijn.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
11106136
Code:
11106136
Vakcoördinator:
Caroline Heyselberghs
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend