Informatica (2006-2007)

In dit opleidingsonderdeel verwerf je vakkennis, vaardigheden en attitudes die je nodig hebt om informatica te onderwijzen aan leerlingen van de 2de graad ASO, TSO, KSO en BSO. Je kennis van systemen wordt sterk uitgebreid, zodat je later ook als ICT-coördinator aan de slag kunt. Het opleidingsonderdeel staat in de drie jaren van de opleiding op het programma. In het derde jaar ligt de klemtoon op het verdiepen in probleemoplossend denken via een programmeeromgeving en webdevelopment. Ook computerconfiguratie, netwerken en troubleshooting komen vooral praktisch aan bod.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C03 Inhoudelijk expert.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
11106167
Code:
11106167
Vakcoördinator:
Jean-Pierre Pluymers
Semester:
1
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend