Kritische zorgen cardiologie (2006-2007)

Je maakt kennis met de verschillende aspecten ivm cardiologie zoals invasieve en interventionele cardiologie, cardiochirurgie, verpleegkundige aspecten,postoperatieve zorgen na cardiochirurgie en de verschillende drukmetingen welke worden toegepast in een intensieve zorgenafdeling.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C13 Preventief zorgverlenen.
  • C19 Intraprofessionele relaties opbouwen en samenwerken in het kader van gemeenschappelijke zorgdoelstellingen.
  • C21 Open staan voor diversiteit in de samenleving.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
07108401
Code:
07108401
Vakcoördinator:
Rit Demeurichy
Semester:
1
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
gespecialiseerd