Godsdienst uitdieping (2006-2007)

In de uitdieping ga je je kennis omtrent het vak Godsdienst in het secundair onderwijs verder uitdiepen. Je probeert de plaats van het vak in onze huidige cultureel-maatschappelijke context te duiden. Je verwerft kennis omtrent de mogelijke vormen van bijscholing.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
11106166
Code:
11106166
Vakcoördinator:
Frank Morlion
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend