Organisatieverandering en beleidskunde (2006-2007)

Moderne organisaties zijn steeds een element van grotere netwerken en zijn ook steeds betrokken in voortdurende veranderingsprocessen. Dat heeft voor de mensen in die organisatie grote gevolgen. Tegelijk wordt van organisaties steeds meer kwaliteit verwacht. Die evoluties vormen de thema’s van de voortgezette cursus organisatiekunde in het derde jaar.

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De MA kan zich binnen functionele relaties authentiek verbinden met mensen en groepen.
  • C02 De MA kan interacties tussen mensen in hun context beschrijven en analyseren vanuit een generalistisch perspectief.
  • C05 De MA handelt vanuit een kritische reflectie op de wisselwerking tussen het eigen werk, het werkveld en het breder maatschappelijk kader.
  • C06 De MA kan in een team en een organisatie werken en kan zich functioneel bewegen in een netwerk van partners en organisaties.
  • C07 De MA werkt aan zijn verdere professionalisering binnen een perspectief van levenslang leren en zich ontwikkelen.
  • C08 De MA draagt bij aan de identiteit en de ontwikkeling van het beroep en aan de ‘neergeslagen praktijktheorie’ in het werkveld.

A. Volgtijdelijkheid

Sociaal werk (PBA) / / HRM - de basis deel 2

B. Competenties

OO:
04103217
Code:
04103217
Vakcoördinator:
Filip Bode
Semester:
1
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend