Besturingssystemen 1 (2006-2007)

Je leert Windows Server 2003 R2 installeren, configureren en beveiligen. Je leert gebruikers in een bedrijfsnetwerk ondersteunen zodat ze op een veilige manier gegevens kunnen delen met elkaar. Als er technische problemen zijn in het netwerk kan je ingrijpen en de oorzaak van het probleem analyseren en oplossen. De kennis die je verzamelt met Windows Server 2003 R2 is de basis voor de andere Microsoft Server pakketten die je in de toekomst zult beheren. Zo zet je de eerste stappen naar het beheer van mailservers en webservers. Hiermee is de reis doorheen de Microsoft Server software volledig gestart.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C09 Zelfstandig elektronische-ICT systemen installeren.
  • C11 Elektronische-ICT systemen operationeel houden.
  • C14 Advies verlenen bij aankoop en verkoop van technologische systemen en producten.

A. Volgtijdelijkheid

Elektronica-ICT (PBA) / / Besturingssystemen

B. Competenties

OO:
05101060
Code:
05101060
Vakcoördinator:
Bart Portier
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend