Praktijk uitvoeringstechnieken (2006-2007)

In uitvoeringstechnieken leer je basisbewerkingen uit de orthopedie zoals lederbewerking, kunststofbewerking, metaalbewerking, stofbewerking die je nodig hebt om orthopedische apparaten en schoenen te maken. Als je de basisbewerkingen onder de knie hebt dan worden deze toegepast op kleine apparaten.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De orthopedisch technoloog kan op adequate wijze een orthopedisch hulpmiddel vervaardigen, herstellen en onderhouden.
  • C02 De orthopedisch technoloog kan de patiënt en een bestaande orthopedische voorziening evalueren, de therapeutische waarde ervan inschatten en uit het gamma orthopedische voorzieningen een geargumenteerde en verantwoorde keuze maken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
06002210
Code:
06002210
Vakcoördinator:
Liesbet Diestelmans
Semester:
1+2
Studiepunten:
11
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend