Toegepaste thermodynamica (2006-2007)

Je bestudeert uitgebreid de verschillende procesparameters bij de verbranding van fossiele brandstoffen met als verhelderend voorbeeld een hogedruk-verstuiverbrander. Vervolgens hou je je bezig met verbrandingsmotoren: benzine- en dieselmotoren, rendementen, kenlijnen van motoren en vermogenregeling blijven niet onbekend. Stoom wordt industrieel vaak als verwarmingsmiddel gebruikt. Je verdiept je daarom ook in de technologie van stoomketels, stoomleidingen, condenspotten en regelingen.

A. Algemene competenties

 • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
 • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
 • 04. Kunnen reflecteren op het eigen denken en werken en het kunnen vertalen van die reflectie naar het ontwikkelen van meer adequate oplossingen

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 05. Het vermogen tot originaliteit en creativiteit met het oog op het continu uitbreiden van de kennis en inzichten
 • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C02 In staat zijn om de wijze waarop de theorievorming evolueert, te volgen en te interpreteren.
 • C04 Een onderzoekende houding aannemen, zelfstandig en resultaatgericht onderzoek kunnen uitvoeren.
 • C06 Een diagnose kunnen stellen.
 • C07 Een technisch ontwerp kunnen maken.
 • C08 Het productieproces kunnen opstarten, verbeteren en bedrijfszeker maken.
 • C10 Rekening houden met natuur, milieu, veiligheid en zorgsystemen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03100120
Code:
03100120
Vakcoördinator:
Jan Ver Elst
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend