Communicatie (2006-2007)

Het vak algemene ergotherapie laat je kennismaken met de identiteit van het beroep,zoals weergegeven in het beroepsprofiel. Het geeft hulp bij het gebruiken van methoden en andere modellen om cliënten hun zelfstandigheid terug te winnen, algemene ergotherapie : praktijk Op een speelse manier wordt er gewerkt rond het belang van groepswerk en een goede ergotherapeutische houding. Hij herkent het belang ervan binnen de verschillende doelgebieden. Tevens leert hij verslagen schrijven en wordt de eerste stagevoorbereiding gedaan,

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken
  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C02 De ergotherapeut kan op basis van basiswetenschappelijke kennis en/of evidenced besed practice het (be)handelplan uitvoeren en begeleiden waarbij er bijzondere aandacht is voor het continue bijsturen van het proces.
  • C06 De ergotherapeut kan op adequate wijze verschillende communicatieprincipes vlot toepassen en is in staat te interveniëren op het communicatieniveau van de cliënt en het cliëntsysteem.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
06002216
Code:
06002216
Vakcoördinator:
Bie Op de Beeck
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend