Landbouwmachines akkerbouw (2006-2007)

Afhankelijk van de gekozen afstudeerrichting wordt in het opleidingsonderdeel bedrijfsuitrusting de toepasselijke landbouwmachines, installaties en bedrijfsgebouwen bestudeerd. Zij die rundveeteelt volgen zullen zo bijvoorbeeld specifiek de melkinstallaties bespreken en de inrichting van een melkveestal. De studenten akkerbouw bespreken specifieke akkerbouwmachines als bietenrooiers, aardappelrooiers, beregeningsinstallaties enz. . Voor de studenten van de intensieve veehouderij zal vnl. de stalinrichting van een pluimvee-, varkens- en konijnenstal worden bekeken met inbegrip van de installaties voor de conditionering van het stalklimaat. Daarbij worden de studenten ook enkele basistechnieken aangeleerd i.v.m. bouwconstructies.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03109248
Code:
03109248
Vakcoördinator:
Juul Janssens
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Neen
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend