Arbeidspsychologie en personeelsbeleid (2006-2007)

Arbeidspsychologie en personeelsbeleid betreft een eerste verkenning van de methodieken en concepten die gebruikt worden om het personeelsbeleid binnen organisaties uit te bouwen. Vertrekkend vanuit het competentiedenken verkennen we alle technieken en instrumenten die gebruikt worden binnen het personeelsbeleid. We belichten deze concepten vanuit de inzichten van de arbeidspsychologie.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C03 De MA kan agogisch handelen met de inzet van algemeen menswetenschappelijke en praktijktheoretische kennis en inzichten.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen

OO:
04103108
Code:
04103108
Vakcoördinator:
Karel Van Bouchaute
Semester:
2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend