Wiskunde 2 (2006-2007)

In deze cursus diepen we je kennis van analyse verder uit. Zo staan o.m. hogereorde-afgeleiden, integratietechnieken voor gevorderden, differentiaalvergelijkingen en functies in meerdere veranderlijken op het programma. Je maakt ook kennis met de mogelijkheden van Fourieranalyse.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
05101257
Code:
05101257
Vakcoördinator:
Jan Janssen
Semester:
1
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend