Engels (2006-2007)

Je krijgt een logistieke woordenschat uit een ruim gamma van domeinen (inkoop, planning, voorraadbeheer, transport, enz.). Deze woordenschat, samen met een herhaling van de basisgrammatica en constructies typisch voor logistiek Engels, moeten je in staat stellen om vormen van geschreven technologisch taalgebruik (instructies, handleidingen, enz.) zelf te produceren. Verder bestudeer je technologische teksten (artikels, folders, handleidingen), en behandel je typisch logistieke onderwerpen. In een volgend deel oefen je de klassieke internationale handelscorrespondentie in, van de aanvraag tot informatie over offertes en bestellingen tot klachtenbrieven en financiële correspondentie. Het mondelinge taalgebruik is hierbij gericht op sociale vaardigheden in het internationaal bedrijfsverkeer: telefoneren, vergaderingen beleggen, enz. Verder voer je geïntegreerde opdrachten uit (faxen, corresponderen, presentaties geven) op basis van materiaal uit de logistieke wereld. Je schrijft een rapport, en leert woordenschat rond inkoop, verpakking, planning, levering, opslag, vervoer.

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C02 Bij de inkoop communiceren in de bijhorende taal en rekening houden met de taal van de leverancier.
  • C07 Kan bij het distributieproces communiceren in de bijhorende taal.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
05101220
Code:
05101220
Vakcoördinator:
Lena Dilliën
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Engels
Opleidingsonderdeel type:
inleidend