Anatomie en fysiologie (2006-2007)

In het vak Anatomie en inleiding in de pathologie verwerf je de basiskennis rond de bouw en functie van de verschillende orgaanstelsels alsmede een basis van chemie en biochemie . Deze kennis is de basis voor een beredeneerde zorg aan patiƫnten en inzicht in je verpleegkundig functioneren . Ook het inzichtelijk omgaan met medicatie krijgt in dit vak een wetenschappelijk fundament

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C06 De vroedvrouw heeft expliciete aandacht voor het belang en de betekenis van natuurlijke fysiologische processen tijdens de zwangerschap, de bevalling en de postnatale periode. Het is haar opdracht deze op een adequate wijze te beschermen, te observeren, te analyseren en het verdere verloop ervan in te schatten.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
09108505
Code:
09108505
Vakcoördinator:
Annemie Buelens
Semester:
1
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend