Frans (2006-2007)

Ondersteund door de vakdocent, leer je vlot vertalen van het Nederlands naar het Fans en omgekeerd. Je vertaalt echte bedrijfsteksten. Je vertalingen worden ook effectief in die ondernemingen gebruikt. Je leert organiseren, plannen en werken in teamverband. Je weet handig gebruik te maken van de verschillende ICT-tools en van relevante hulpmiddelen en bronnen. Je verzorgt de contacten met klanten, collega's en docenten. Kortom, je staat voor je eigen vertaalbureau, Linguapolis. Je leert vlot mondeling communiceren in het Frans. Je gebruikt hierbij cursus, handboeken, zakelijke teksten, computer en video. Je leert de grammatica en (economische) woordenschat in functie van de behoeften voor bedrijfscommunicatie in de praktijk omzetten. Je leert exposés maken, zakelijke teksten en grafieken analyseren en bespreken, verslagen maken, telefoneren. Beoogd eindniveau: CEFR C1.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
  • C02 Zijn/haar werk en de daartoe benodigde competenties managen.
  • C03 De gepaste ICT-tools gebruiken.
  • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.

A. Volgtijdelijkheid

Office management (PBA) / / Frans

B. Competenties

OO:
02104188
Code:
02104188
Vakcoördinator:
Philippe Cornu
Semester:
1
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Frans
Opleidingsonderdeel type:
gespecialiseerd