Fiscaal recht - personenbelasting (2006-2007)

De studenten kunnen de aangifte invullen en de personenbelasting berekenen. Zij doorgronden eerder de logica van de berekeningsregels en kunnen daardoor het 'kostenplaatje' berekenen/inschatten van een bepaalde juridische constructie. De nadruk wordt gevestigd op de roerende inkomsten en de fiscale implicaties van verzekerings- en bankproducten. De studenten kunnen tevens optimalisatietechnieken toepassen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C02 De rol van analist.
  • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

Bedrijfsmanagement (PBA) / / Fiscale wetgeving

B. Competenties

OO:
08107160
Code:
08107160
Vakcoördinator:
Geert Van Eynde
Semester:
1
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend