Energie 1 (2006-2007)

Je bestudeert energie en vooral energie-omzettingen waarbij systeemtoestanden wijzigen. Je beschrijft het gedrag van gassen en vloeistoffen bij temperatuurveranderingen en stelt de toestanden en veranderingen ook grafisch voor in toestandsdiagrammen. Dan leer je de hoofdwetten van de thermodynamica en pas je ze toe. Vooral energie-overdrachten tussen systemen, zoals warmte en arbeid, en toestandsgrootheden, zoals inwendige energie, enthalpie en entropie, oefen je grondig in bij de beschrijving van toestandsveranderingen en kringprocessen. Als concrete toepassing op kringprocessen bestudeer je verbrandingsmotoren.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C04 Technische dossiers samenstellen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
05101087
Code:
05101087
Vakcoördinator:
Lieve Beirinckx
Semester:
2
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend